8. tund

Selles tunnis me õpime vana palvet Anima Christi (Kristuse hing). Tõenäoliselt pärineb see 14. sajandist ja selle autoriks peetakse paavst Johannes XXII.

     Ladina                                                           Eesti

anima, animae (gen.)                                 hing
Christus                                                      Kristus
Christi (genetivus)                               Kristuse
sanctifico                                                    pühitsen
sanctifica                                             pühitse!
corpus, corporis (gen.)                               keha
salvo                                                            päästan
salva                                                     päästa!
sanguis, sanquinis (gen.)                            veri
inebrio                                                          joovastan
inebria                                                   joovasta!
aqua, aquae                                                 vesi
latus, lateris (gen.)                                       külg
lavo                                                              pesen
lava                                                       pese!
passio, passionis                                         kannatus
conforto                                                        tugevdan
conforta                                                tugevda!
bonus, -a, -um                                              hea
Iesus                                                             Jeesus
exaudio                                                          võtan kuulda
exaudi                                                     võta kuulda!
intra                                                                 sees
tuus, tua, tuum                                                sinu (omadussõnana)
tua (kesksugu mitmus)                            sinu
vulnus, vulneris                                                haav
vulnera (nominativus ja acc. mitm.)        haavad
abscondo                                                         peidan
absconde                                                 peida!
permitto                                                            luban, lasen
ne permittas                                              ära lase
separaro                                                           eraldan, lahutan
separari                                                     eraldatud olla, lahutatud olla
hostis, hostis                                                     vaenlane
ab hoste                                                     vaenlasest
malignus, -a, -um                                              öel, nõialik, kahjustav, nigel
defendo                                                              kaitsen
defende                                                       kaitse!
in                                                                         sõna, mis täidab sisse-, sees-, alale- või
alalütleva käände funktsiooni
hora, horae                                                         tund
mors, mortis                                                       surm
hora mortis                                                         surmatund
in hora mortis                                             surmatunnil
meae (gen., naissugu)                                      minu (omadusõnana)
voco                                                                   hüüan, kutsun
voca                                                            hüüa, kutsu!
iubeo                                                                  käsin, annan korralduse
iube                                                             käsi, anna korraldus!
venio                                                                   tulen
venire                                                           tulla
ad te                                                                    sinu juurde
ut                                                                         et
cum                                                                     -ga, koos, kui
sanctus, -a, -um                                                  püha (inimene), pühak
tuis (tuus ablativuses mitm.)                               sinu (omadussõnana)
cum sanctis                                                         koos pühadega (pühakutega)
cum sanctis tuis                                                   koos sinu pühadega (pühakutega)
laudo                                                                     kiidan
ut laudem (coniuctivus)                                 et kiidaksin

Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te
in saecula saeculorum.

Kristuse hing, pühitse mind.
Kristuse ihu, päästa mind.
Kristuse veri, joovasta mind.
Vesi Kristuse küljest, pese mind.
Kristuse kannatus, kinnita mind.
Oo hea Jeesus, kuule mind.
Oma haavades peida mind.
Ära lase Sust iial lahkuda mind.
Kurja vaenlase eest kaitse mind.
Mu surmatunnil kutsu mind
ja käsi Su juurde tulla mind.
Et koos Sinu pühakutega kiidaksin Sind
igavesti. Aamen.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.