18. tund

Loeme teist psalmi. Julgust, uusi sõnu on palju!

 

     Ladina                                                           Eesti

 

quare                                                                  miks

fremo                                                                  nurisen

fremuerunt (minevik, mitm.)                       nurisesid

gens, gentis                                                        suguvõsa; hõim, rahvas

gentes (mitm.)                                             paganad

populus, populi                                                    hulk, inimesed, rahvas, alamkiht

meditati sunt                                                       mõtisklesid

inanis, inanis, inane                                            tühi

inania (mitm., kesksugu)                            tühjad

assisto                                                                astun ligi, tulen juurde

astiterunt (minevik, mitm.)                          astusid ligi

rex, regis                                                             kuningas

reges                                                            kuningad

princeps, principis                                               vürst, ülem

convenio                                                              kogunen, sobin, langen kokku

convenerunt (minevik, mitm.)                      kogunesid

unum                                                                    üks

adversus                                                              vastu

christus                                                                võitu, salvitu

dirumpo                                                                kisun katki

dirumpamus (käskiv)                                    kiskugem katki

vinculum, vinculi                                                   kütked

vincula (mitm.)                                              kütked

eorum                                                                   nende

proicio                                                                   heidan kõrvale,

proiciamus (käskiv, mitm.)                            heitkem kõrvale

a nobis (ablativus)                                                meilt

iugum, iugi                                                            ike

ipsorum                                                                nende

habito                                                                    elan, asun

habitat                                                            elab, asub

in caelis (ablativus, mitm.)                                    taevastes

irrideo                                                                    naeran kellegi või millegi üle

irridebit (tulevik)                                              naerab (tulevikus)

eos (acc., mitm.)                                                   nad, neid (tegevuse sihtpunktina)

subsanno                                                               naeran välja, pilkan

subsannabit (tulevik)                                      naerab välja, pilkab (tulevikus)

tunc                                                                        siis

loquor                                                                     räägin, ütlen

loquetur (tulevik)                                             räägib, ütleb (tulevikus)

ad                                                                           sõna, mis täidab sisse- või alaleütleva

    käände funktsiooni

ad eos                                                             neile

ira, irae                                                                    viha

suus, sua, suum                                                     oma, tema (omadussõnana)

furor, furoris                                                            raev

conturbo                                                                  segan, heidutan

conturbabit (tulevik)                                         segab, heidutab (tulevikus)

constituo                                                                 otsustan; ehitan; korraldan; valmistan

     ette

constitutus sum (pass., minevik)                    minust tehti

ab eo                                                                       temalt, tema poolt

mons, montis                                                          mägi

praedico                                                                  jutlustan

praedicans                                                      jutlustades

praeceptum                                                            ette kirjutus, korraldus, nõuanne, käsk

dico                                                                         ütlen

dixit (minevik)                                                   ütles

meus, mea, meum                                                 minu (omadussõnana)

hodie                                                                        täna

geno                                                                         sünnitan

genui (minevik)                                                 sünnitasin

postulo                                                                     nõuan

postula                                                              nõua

dabo (tulevik)                                                            annan (tulevikus)

tibi (dativus)                                                              sulle

haereditas, haereditatis                                            pärand

haereditatem (acc.)                                          pärand, pärandi, pärandit (tegevuse

                                                                          sihtpunktina); siin: pärandiks

possessio, possessionis                                          omand

possessionem (acc.)                                         omand, omandi, omand (tegevuse

                                                                            sihtpuntkina), siin: omandiks

terminus, termini                                                         piir, äär

terminos (acc., mitm.)                                        piirid, piire, ääred, ääri

                                                                            (tegevuse sihtpunktina)

rego                                                                             valitsen

reges (tulevik)                                                      valitsed (tulevikus)

virga, virgae                                                                sau; peenike oks

ferreus, ferrea, ferreum                                              raudne, rauast

vas, vasis                                                                   anum, nõu

figulus, figuli                                                                pottsepp

confringo                                                                     lõhun

confringes (tulevik)                                              lõhud (tulevikus)

intelligo                                                                        mõistan, saan aru

intelligite (käskiv, mitm.)                                      mõistke, saage aru

erudio                                                                          õpetan, harin (kedagi),

erudimini (pass. mitm.)                                       õppige, harige (ennast)

servo                                                                           teenin

servite                                                                  teenige

timor, timoris                                                               kartus, hirm

in timore (ablativus)                                             kartuses

exsulto                                                                          hüppan välja; rõõmustan, ülistan

exsultate (käskiv, mitm.)                                       hüppake välja; rõõmustage; ülistage

ei (dativus)                                                                    talle

tremor, tremoris                                                            värin

apprehendo                                                                   võtan kinni, võtan endale, hooman

apprehendite (käskiv, mitm.)                                 võtke kinni; võtke endale; hoomake

disciplina, disciplinae                                                    koolitus; õppeaine; kasvatamine;

kord, distsipliin

nequando                                                                      et mingil hetkel ei

irascor                                                                           vihastan

irascatur (coniunctivus)                                        (et) vihastaks

pereatis (coniunctivus)                                                 (et) kaoksite, hukkuksite

exardeo                                                                          põlen, lahvatan

exarserit (tulevik)                                                    põleb, lahvatab (tulevikus)

brevis, brevis, breve                                                       lühike

in brevi                                                                     lühikese aja jooksul

omnes                                                                            kõik (isikute kohta)

confido                                                                            usaldan

confidunt                                                                  usaldavad

 

1 Quare fremuerunt gentes,
et populi meditati sunt inania?
Astiterunt reges terræ,
et principes convenerunt in unum
adversus Dominum, et adversus christum ejus.
Dirumpamus vincula eorum,
et proiciamus a nobis jugum ipsorum.
Qui habitat in cælis irridebit eos,
et Dominus subsannabit eos.
Tunc loquetur ad eos in ira sua,
et in furore suo conturbabit eos.
Ego autem constitutus sum rex ab eo
super Sion, montem sanctum ejus,
prædicans præceptum ejus.
Dominus dixit ad me : Filius meus es tu ;
ego hodie genui te.
Postula a me, et dabo tibi gentes hæreditatem tuam,
et possessionem tuam terminos terræ.
Reges eos in virga ferrea,
et tamquam vas figuli confringes eos.
10 Et nunc, reges, intelligite ;
erudimini, qui iudicatis terram.
11 Servite Domino in timore,
et exsultate ei cum tremore.
12 Apprehendite disciplinam, nequando irascatur Dominus,
et pereatis de via justa.
13 Cum exarserit in brevi ira ejus,
beati omnes qui confidunt in eo.

 

1 Miks nurisesid paganad,
ja rahvad mõtisklesid tühja?
2 Astusid ligi ilmamaa kuningad
ja vürstid kogunesid kokku
Issanda vastu ja Tema võitu vastu.
3 Kiskugem katki nende kütked
ja heitkem endalt nende ike.
4 Kes elab taevas, naerab nende üle
ja Issand pilkab neid.
5 Siis ütleb neile oma vihas
ja oma raevus heidutab neid.
6 Tema aga tegi minust kuninga
Siioni, Tema püha mäe üle,
ja ma jutlustan Tema käsku.
7 Issand ütles mulle: Sa oled minu poeg,
täna ma sünnitasin sinu.
8 Nõua minult ja ma annan sulle paganad sinu pärisosaks
ja maailma ääred sinu omandiks.
9 Sa valitsed nende üle rauast sauaga
ning lõhud neid nagu pottsepa anumat.
10 Ja nüüd, kuningad, mõistke,
õppige, kes te maa üle kohut mõistate.
11 Teenige Issandat kartuses
ja ülistage Teda värisedes.
12 Pidage korda, et Issand ei vihastaks
ja te ei eksiks õigelt teelt.
13 Kui tema viha lahvatab kiiresti,
õndsad on kõik, kes Teda usaldavad.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.