17. tund

On saabunud aeg alustada psalmidega traditsioonilisest Vulgata versioonist (Septuaginta alusel ja Clementina väljaande järgi), millega Kirik on palunud sajandite kestel. Kuulame ja mõistame esimest psalmi.

 

     Ladina                                                           Eesti

 

beatus, beata, beatum                                       õnnis, õnnistatud

vir, viri                                                                 mees, täiskasvanud inimene, küps inimene

abeo                                                                   lähen ära

abiit                                                             läks ära

consilium                                                            nõukogu

in consilio                                                    nõukogus

impius                                                                 jumalavallatu

impiorum                                                     jumalavallatute

peccatorum                                                        patuste

sto                                                                       seisan

stetit                                                             seisis

cathedra, cathedrae                                            tool; koht, kust õpetatakse

pestilentia                                                             taud

sedeo                                                                   istun

sedit                                                              istus

lex, legis                                                               seadus

in lege                                                           seaduses

voluntas                                                               tahe, tahtmine, soov, rõõm, hea meel

eius                                                                      tema (omadussõnana)

meditor                                                                 mõtisklen, mediteerin

meditabitur (tulevik)                                       mõtiskleb (tulevikus)

dies, diei                                                                päev

ac                                                                          ja, ning

nox, noctis                                                             öö

erit (tulevik)                                                            on (tulevikus)

tamquam                                                               nagu, otsekui, justkui

lignum, ligni                                                            puu

planto                                                                     istutan

plantatum                                                       istutatud

secus                                                                     kõrval, piki, kohal

decursus, decursus                                              kulgemine, jooks

aquarum                                                                vete

fructum, fructi                                                         vili

dabit (tulevik)                                                          annab (tulevikus)

tempus, temporis                                                   aeg

suo (ablativus, mees- ja kesksugu)                       oma, tema (omadussõnana)

in tempore suo                                                omal ajal

folium, folii                                                               leht

defluo                                                                       ülevalt alla voolan, langen, kaon,

nõrgenen, närtsin,

defluet (tulevik)                                                 ülevalt alla voolab jne (tulevikus)

quaecumque                                                            iga asi, kõik, igaüks, mis tahes asi

facio                                                                          teen

faciet (tulevik)                                                    teeb (tulevikus)

prosperor                                                                  õnnestun, lähen korda

prosperabuntur (tulevik, mitm.)                         õnnestuvad, lähevad korda (tulevikus)

impii (mitm.)                                                              jumalavallatud

pulvis, pulvis                                                              tolm, pulber, põrm

quem (acc. mees- ja kesksugu)                               kes, mis, kelle, mille, keda, mida

(tegevuse sihtpunktina)

proicio                                                                         viskan ära, heidan kõrvale

proicit                                                                   viskab ära, heidab kõrvale

ventus, venti                                                                tuul

facies, faciei                                                                väliskuju, välimus; hoiak, nägu, pale

a, ab                                                                             sõna, mis täidab seest- ja alaltütleva

  käände funktsiooni

a facie terrae                                                        maa palgelt

ideo                                                                              seepärast

resurgo                                                                         (uuesti) tõusen üles; jään püsima

resurgent                                                               tõusevad üles; jäävad püsima

                                                                               (tulevikus)

iudicium, iudicii                                                              kohus

concilium, concilii                                                          koosolemine, kokkusaamine

novi                                                                                tunnen, tean

novit                                                                        tunneb, teab

iter, itineris                                                                      teekond, tee

pereo                                                                              möödun, lähen üle; kaon, lähen

    hukka

peribit (tulevik)                                                        möödub, läheb üle; kaob, läheb

                                                                               hukka (tulevikus)

 

 

Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum,
et in via peccatorum non stetit,
et in cathedra pestilentiæ non sedit ;
sed in lege Domini voluntas ejus,
et in lege ejus meditabitur die ac nocte.
Et erit tamquam lignum quod plantatum est secus decursus aquarum,
quod fructum suum dabit in tempore suo :
et folium ejus non defluet ;
et omnia quæcumque faciet prosperabuntur.
Non sic impii, non sic ;
sed tamquam pulvis quem proicit ventus a facie terræ.
Ideo non resurgent impii in iudicio,
neque peccatores in concilio iustorum :
quoniam novit Dominus viam iustorum,
et iter impiorum peri

 

Õnnis on inimene,
kes ei käinud jumalavallatute nõu järgi
ega seisnud patuste tee peal
ega istunud tauditoolis,
2 vaid kel hea meel
Issanda Seadusest
ja kes uurib ta Seadust
ööd ja päevad.
3 Ta on otsekui puu,
mis on istutatud voolavate vete äärde,
mis vilja annab omal ajal
ja mille lehed ei närtsi;
ja kõik, mis ta teeb, läheb korda.
4 Nii ei ole jumalavallatud, nii ei,
vaid nad on nagu tolm,
mille tuul puhub maa palgelt.
5 Sellepärast ei jää jumalavallatud püsima kohtus
ega patused õigete koosolemisel.
6 Sest Issand tunneb õigete teed;
aga jumalavallatute tee läheb hukka.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.