Katoliku Kirik ja püha Pius X preestrite vennaskond

Viimasel ajal on mõned koguduseliikmed on palunud selgitada mõningaid küsimusi seoses Püha Pius X Preestrite Vennaskonnaga (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, SSPX) ja selle kanoonilise olukorraga Eestis, kus ta mõnikord tegutseb läbi ühingu nimega Fidelitas.

Püha Pius X Preestrite Vennaskond ei ole täielikus osaduses Kirikuga, kuna selle liikmed ei aktsepteeri mõningaid fundamentaalseid õpetusi, mis tulenevad Vatikani II Kirikukogust ja  paavstide kontsiilijärgsest magisterium’ist. (Tema Pühaduse Paavst Benedictus XVI kiri katoliku kiriku piiskoppidele seoses nelja piiskopi ekskommunikatsiooniga, kes olid pühitsetud peapiiskop Lefebvre’i poolt, Vatikanis, 10. märtsil 2009). Sellepärast, et ei olda osaduses Kirikuga, Püha Pius X Preestrite Vennaskond ei oma kanoonilist staatust Kirikus, Eestis ega mujal maailmas. Seetõttu, selle vennaskonna preestrid, isegi kui nad on saanud kehtiva preestripühitsuse, ei tegutse Kirikus õiguspäraselt. Nii nagu paavst Benedictus XVI väljendas: „et asjad oleksid selged, seni, kuni doktriini küsimused on lahendatud, Püha Pius X Vennaskond ei oma kanoonilist staatust Kirikus, ja tema vaimulikkond (…) ei saa õiguspäraselt läbi viia ühtegi tegevust Katoliku Kirikus.” (Tema Pühaduse Paavst Benedictus XVI kiri katoliku kiriku piiskoppidele seoses nelja piiskopi ekskommunikatsiooniga, kes olid pühitsetud peapiiskop Lefebvre poolt, Vatikanis, 10. märtsil 2009). Vennaskonna liikmete peetud missad „on kehtivad, kuid arvestusega, et usklikud ei tohi osaleda nendel missadel, välja arvatud siis, kui nad on takistatud osalemast missadel, mis on peetud katoliku preestri poolt (Kanoonilise Õiguse Koodeks CIC, kaanon 844.2). See, et ei ole võimalik osaleda nn Tridenti missal, ei ole piisav põhjus sellistel missadel osalemiseks (Paavstlik komisjon „Ecclesia Dei“ : 117/95, 29. september 1995).

Kehtiv pattudest lahtimõistmine on ainult preestrite pädevuses (CIC, kaanon 966), volitusega, mille saab anda ainult kohalik piiskop (CIC, kaanon 969). Samamoodi on abielusakramendiga. Abielu saab sõlmida õiguspäraselt kas kohalik piiskop või piiskopkonna preester, või nende poolt volitatud preester või diakon (CIC, kaanon 1108).  Püha Pius X Preestrite Vennaskonna preestritel puudub see volitus, seetõttu meeleparanduse ja abielu sakramendid, mis nad on jaganud, on kehtetud.

Vastavalt Paavstliku Komisjoni Ecclesia Dei sekretäri sõnadele: „võttes arvesse neid väljaütlemisi, on selge, et katoliiklased on kohustatud vältima osalemist SSPX preestrite pühitsetud missadel ja nende pakutavate sakramentide vastuvõtmist, sest need preestrid ei tegutse õiguspäraselt. Sama kehtib ka kõikide teiste preestrite kohta, kes tegutsevad kanooniliselt mittekehtivas olukorras, või kes tegutsevad ilma piiskopi alluvuseta” (Intervjuu Msgr. Guido Pozzoga). Sellel samal põhjusel katoliiklane ei saa täita pühapäevast missal osalemise kohustust, kui osaleb SSPX liikme pühitsetud missal.

Eraldumise ja paavstlikus magisterium’is mitteosalemise oht on selle põhjuseks, et me ei tohi julgustada usklikke osalema missadel, võtma vastu sakramente, aga ka teisi teenistusi, mis on läbi viidud  Püha Pius X Preestrite Vennaskonna egiidi all. (Paavstlik komisjon “Ecclesia Dei”: 117/95, 29. september 1995).

On tõsi, et on vaja leida üksmeel ja ületada erinevused, ja et oikumeenia nõuab, esiteks, sisemist puhastamist ja personaalset vestlust. Me palvetame püsivalt Jumala poole, et Tema muudaks paljude südameid ja taas looks ühenduse Tema Kirikuga. Aga see haav ei ole kinni kasvanud ja täielik osadus ei ole veel taastatud. Kuni selle ajani hoiame oma südametunnistuse puhta selle abil, et näeme selgelt piire Katoliku Kiriku ja muude kiriklike kogukondade vahel.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.