püha Zdislava Lemberkist

Zdislava Lemberkist sündis umbes 1220. aastal Moraavias Křižanovi linna kindluses. See asus kristliku maailma idapiiril, mida ähvardasid tolle aja suurima ohu, mongolite rünnakud. Kogu tema elu kulges relvade kõlina ja surijate oiete saatel. Tema elu õilsus ja puhtus torkas sõjakate ja materialistlike inimeste tumedal taustal üllatavas ilus silma.

Tema isa, Přibyslav Křižanovist oli linnusekrahv. Talle kuulus Moraavias mitu kindlust, aga tema püsiv elukoht oli Křižanov. Tema kohta kirjutas üks kroonik, et ta oli väliselt rüütel, kuid seesmiselt munk. Kogu elu toetas ta tsistertsi ja frantsiskaani munki.

Ema Sibilla oli Sitsiilia päritolu ilus õukonnadaam, hästi haritud ja vaga, kes toetas samuti hea meelega kloostreid, muuhulgas dominikaani nunnasid Brnos. Koos rajasid nad tsistertsi abtkonna Žďáris.

Zdislava oli viiest lapsest esimene. Vanemad andsid talle igakülgse hariduse. Neilt päris ta ka suure austuse preestiseisuse ja munkluse vastu. Nagu on öeldud, ei õpetanud ema tütrele mitte ainult tervendavate rohtude valmistamise saladusi, vaid ka ravivat palvebalsamit ning kristlikku ligimesearmastust.

Minnes iga päev kindluseväravate juurde almuste ja ravimitega vaeste ja viletsate jaoks, sai Zdislava kiiresti tuttavaks inimliku viletsusega. Rõõmsana, palvemeelsena ja erksana nägema teiste muresid, sai tüdruk vaevatute lootusallikaks.

Kui Zdislava oli seitsmeaastane, kuulis ta erakute elust ja samasuguse elu järele janunedes põgenes ta metsa. Arusaadavalt olid tema vanemad suures mures ja hakkasid teda koos teenijaskonnaga otsima. Kui ta lõpuks leiti, sai Zdislava aru, et tema põgenemine, millega ta vanematele nii palju muret valmistas, Jumalale ei meeldinud. Ta palus vanematelt vabandust ja otsustas, et sellest ajast peale ei püüa ta enam Jumalat teenida vanemate arvelt. Seepärast ehitas ta endale erakla südamesse.

Ikkagi jäi ta terveks eluks üksindust armastama ja püüdis keskenduda Jumalale. Kroonikad räägivad, et Zdislaval oli sügav sisemine veendumus, et tema elu on lühike ja seepärast tahtis ta elada lähedastes suhetes Jumalaga. Kõige parema meelega kloostris. Tegelikult oleks Zdislava eelistanud abielluda oma jumaliku Armastatuga. Vanemate tahtel oli ta siiski nõus mehele minema Lemberki vürst Havel Markvarticile. Zdislava oli sel ajal viieteistaastane. Abielus olles püüdis ta seda enam jumalakartlikkust harjutada, kuna teadis, et tal on seda uues olukorras veel rohkem vaja.

Lemberk oli Põhja-Boheemia kindlus, mis ei olnud tema sünnikohast kaugel, asudes samuti läänemaailma ohustatud idapiiril. Tema mees Havel oli tüüpiline kolmeteistkümneda sajandi rüütel, kes oli kuulus oma võitlusvaimu poolest ega armastanud midagi muud rohkem kui relvade tärinat. Kindlasti pani ta oma noore naise kannatlikkuse ja kuulekuse tuhandel viisil proovile. Havel käis peale, et naine riietuks oma parimatesse riietesse ja osaleks pikkadel ja metsikutel pidustustel, mis mehele nii meeldisid. Zdislava jaoks, kes püüdis elada sügavas ja pidevas palves, oli see tõeline ohver. (Vastukaaluks pani Zdislava mehe kannatlikkuse proovile oma heldusega vaeste vastu.) Kuulekusel ja kannatlikkusel oli aga tema kasvamises oluline osa. Zdislava õppis lõpututest katsumustest vaimset kasu saama.

Havel ei olnud aga mitte ainult mehine võitleja, vaid temas oli ka ristirüütlite usuvaimu, mille ta oli pärinud vanematelt. Havel tundis suurt huvi religioosse ja poliitilise elu vastu. Hilisemad uuringud muutsid musta pilti Havelist: ta oli küll karm võitleja, kuid oma naise vastu tundis ta austust ja armastust ning mõistis täiesti tema püüdlusi. Ilma tema abita oleks Zdislava vaevalt suutnud heategevusega tegeleda.

Siiski viibis Havel kodust tihti eemal, sest ta oli kuningas Vaclav I parem käsi ning tugi, kui kuninga poeg isa vastu mässu tõstis. Seega pidi Zdislava kõigi lossi asjadega ise hakkama saama. Sellistel päevadel andus ta eriti karmile askeesile, palvele, paastule, valvamisele ja andis vaestele almuseid. Terved ööd veetis ta Ristilöödu pildi ees, mis rippus ta magamistoas, piitsutas end ja püsis mõtetes Jumala asjade juures. Nagu on öeldud, oli Zdislava korraga Marta ja Maarja, mis tähendab, et ta oskas ühendada aktiivse elu kontemplatsiooniga.

Abielust Haveliga sündis neli last: Havel, Marketa, Jaroslav ja Zdislav. Havelist sai isa väärikas pärija. Samuti olid teistel lastel hiljem väljapaistvad kohad Tšehhi kuningriigis.

Havel toetas vastrajatud dominikaani ordut, mida ta naine väga armastas. Zdislava kohtus ilmselt Poola dominikaanidega, püha Hyacinthuse ja õndsa Czesławiga, kes olid püha Dominicuse õpilased. Hyacinthus oli esimene poola dominikaan, Poola provintsi rajaja, ja õnnis Czesław oli Poola provintsi teine provintsiaal (Tšehhi kuulus sel ajal Poola provintsi ja sai iseseisvaks provintsiks neljateistkümnenda sajandi alguses). Nende mõjul astus Zdislava dominikaani kolmandasse ordusse. Ta oli kolmandast ordust vaimustatud, sest see uus ja eriline eluviis andis talle võimaluse osaleda ordu elus ja misjonis ning samal ajal hoolitseda oma perekonna eest. Seepärast pühendus ta orduelule kadestamisväärse innuga. Zdislava oli esimene slaavi soost dominikaani kolmanda ordu liige ja üks esimesi selle ordu tertsiaare üldse.

Koos mehega ehitasid nad dominikaani kloostrid ja kirikud Lemberki lähedal asuvasse Jablonnesse ja Turnovisse. Jablonne kiriku ehitamisele aitas Zdislava ise koos kodustega kaasa, kandes raskeid kive, liiva, lupja ja talasid, et ehitus kiiremini lõpule viia. Ta tegi seda alati öösel, et keegi teada ei saaks ja et töölised saaksid järgmisel päeval jätkata. Zdislava tahtis töös osaleda omaenda kätega. Sel ajal koges ta nägemusi ja ekstaase.

Jablonne Püha Laurentiuse klooster ja kirik tegutsevad siiani. Havel aitas ka Böömimaa pühal Agnesel rajada frantsiskaanide kloostrit Prahasse. Võib õigusega arvata, et püha Zdislava ja püha Agnes olid omavahel tuttavad.

Zdislava ei lasknud oma usul ja vaimuelul jääda lapsekingadesse, vaid püüdis neid arendada ja sügavamaks muuta. Ta osales iga päev liturgias Jablonne dominikaani kirikus ja võttis vastu püha Altarisakramenti peaaegu iga päev, mis oli sel ajal tavatu. Hea meelega mediteeris ta Pühima Kolmainsuse kabelis Lemberki lähedal. Ümbritseva looduse rahu ja ilu suurendasid Jumala au tema hinges. Ka Lemberki kindluses oli tal oma kabel, kus ta koos perekonnaga kiitis Jumalat ja palus Temalt kaitset halbadel aegadel. Zdislaval oli tulise sisepalve and, millele ta lisas meeleparanduse teod. Tänini näidatakse Lemberkis Zdislava tuba, mis oli tema isikliku, üksildase palve ja askeesi lemmikkoht.

Kõige enam kartis Zdislava uhkust. Seepärast vältis ta mõttetult rikast riietust ja kõiki maiseid liialdusi. Talle meeldisid tavalised, lihtsad rõivad ja ta hoolitses ainult selle eest, et meeldida Jumalale, mitte maailmale. Kaunistusteks pidas ta vooruseid ja hingejõudu, teades, et Jumal ja targad inimesed hindavad seda igal juhul.

Hea meelega tegeles Zdislava teenijate lastega, andes neile katehheesitunde. Kuid kõige rohkem jõudu pühendas püha Zdislava vaestele. Nende külastamisest sai tema igapäevane rõõmus tava. Zdislava julgustas oma abikaasat ehitama võõrastemaja vaestele palveränduritele, kes koputasid kindluseväravatele. Palverändurid, haiged ja puudustkannatajad said alati tema lahke vastuvõtu osaliseks. Ta toetas neid iga kord, millal sai, ise aga elas tagasihoidlikult.

Litoměřice kloostri käsikiri annab edasi legendi, mille järgi oli Zdislaval komme kutsuda oma lauda kerjuseid. Kord pani ta oma voodisse ilma mehe teadmata haige ja vaevatud kerjuse. Mehele tundus asi kahtlane, ta läks voodi juurde ja tõmbas teki pealt ära. Kerjuse asemel leidis ta voodist ilusa krutsifiksi. See oli mehe jaoks pöördepunkt: sellest ajast peale lubas ta taolistel juhtudel naisel talitada oma äranägemise järgi.

Zdislava külastas vange sünges vangitornis ja kasutas oma mõju, et neid vabastada neile määratud karmidest karistustest. Ta viis neid Jumala juurde armastava ja lahke sõnaga ning kristliku noomimisega veenis neid tõelisele meeleparandusele, nii et tehtud pattude pärast nende süda pulbriks pudenes.

Kui mongolite rünnaku puhul põgenikud kindlusesse varju tormasid, siis oli tema rahulik, võitmatu armastus kõigile kaitsevalliks.

Kõikidele näitas ta oma elu iluga, millised on kristliku naise ja dominikaani tertsiaari kombed. Kõik armastasid teda ja kutsusid vaeste emaks. Tema eeskuju tõi kõiki ümbritsevaid Jumala austamise juurde. Igaüks, kes temaga kokku puutus, tundis end ärgitatuna tõeliselt kristlikule elule ja tahtis teda järgida.

Traditsioon räägib Zdislava imetegudest. Dalimili kroonika, esimene tšehhikeelne raamat, ütleb, et ta „äratas Jumala jõu läbi ellu viis surnut, andis paljudele pimedatele tagasi nägemise, tervendas mitmeid lombakaid ja leeprahaigeid ning tegi imesid teiste vaestega“. Sajandite jooksul on palju inimesi nentinud, et nad on saanud Zdislava eestkostel igasuguseid arme. Kahekümnenda sajandi algul koostas Jablonne kogudus nendest inimestest nimekirja õndsakskuulutamise protsessi jaoks. Palvete kuuldavõtmised, tervendamised ja teised imed toimuvad siiani.

Püha Zdislava ei elanud kõrge eani. Tema tervis oli nõrk ja ta oli mitmesugustest kohustustest kurnatud. Zdislava suri varsti pärast Jablonne Püha Laurentiuse kiriku valmimist, 1252. aastal, tõenäoliselt tuberkuloosi. Ta oli umbes kolmkümmend aastat vana. Surivoodi ümber kogunesid perekond ja majalised. Teda leinasid kõik – vaesed, lesknaised, orvud ning alamad.

Kõige rohkem ent nuttis ja kurvastas tema mees. Zdislava leidis viisi, kuidas teda lohutada. Varsti ilmus ta mehele kirkuses, kandes uhket punast rüüd, ja andis talle teada, et naudib juba auhiilgust ja õnne. Selle kinnitamiseks andis ta mehele tüki oma punasest rüüst. Sellest leidis mees täielikku lohutust ja hakkas veelgi rohkem igatsema meeleparanduse järele.

Eriti jäid teda leinama dominikaanid, keda ta austas nagu isasid ja armastas nagu poegi.

Zdislava maeti Jablonne kiriku krüpti. Tema surmast alates austavad usklikud lakkamatult tema hauda. Jablonne kirik sai kuulsaks palverännukeskuseks ja on seda tänini.

1907. aastal kuulutas püha Pius X Zdislava õndsaks ja 1995. aastal kuulutas õnnis Johannes Paulus II ta pühakuks.

 

Kasutatud kirjandus

Ambrož Svatoš OP, Paní Zdislava [kodulehel:] http://www.zdislava.cz/cz/zivot%20sv%20zdislavy_cz.htm

Brian Batty OPs, Saint Zdislava of Lemberk [kodulehel:] http://laydominicans.blogspot.com/2010/01/saint-zdislava-of-lemberk.html

Marie Dolistová, Paní Zdislava z Lemberka, 2009

Litoměřice kloostri käsikiri [raamatus:] Jacek Salij OP, Legendy dominikańskie [kodulehel:] http://dominikanie.pl/zakon/historia/legendy/news_id,35,bl_zdzislawa_8224_1252_.html

http://ops-gidle.blogspot.com/p/nasza-patronka-sw-zdzisawa.html

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.