veel midagi

Küsigem: millise puändiga võiks püha Raymondi elu ja isiku kokku võtta?

Ta oli rikkaliku isiksusega inimene – tark, töökas ja andekas ning tegi palju teiste heaks. Temast sai jurist, teoloog, moraaliõpetaja ja lõpuks pühak. Aga kui me oleksime tahtnud teda silmitseda veidi pahatahtlikult, siis võinuksime ka möönda, et temast oleks võinud sama hästi saada ka korralik variser või kirjatundja. Nad – variserid ja seadusetundjad – olid ju sellised: korralikud, seadusearmastajad, erilaadsed tolle aja juristid.

Samavõrd kui korralik, oli Raymond ka väga kaastundliku südamega inimene, osavõtlik, kuid ometi mitte halemeelne. Kuna ta oli ka jurist, siis iseloomustab teda meeldumus korda, see tähendab – korda seadmisse. Ta soovis korda näha ramatutes, mõtetes, elus – täpsemalt – elu korda seada juhul, kui ümberringi valitseb korralagedus. Sest korralagedus oli tema jaoks midagi karikatuuritaolist, mis ei moonda mitte ainult pilti – olukorda praegu meie ees, vaid otse elu. Kuid kord tähendas püha Raimondi jaoks mitte niivõrd täpipealsust, kuivõrd harmooniat. See on erakordselt haruldane ilming selle korraliku mehe juures, et tema – korra ning seaduse armastaja samal ajal lausa lõõmas kirest muhamedlaste orjusesse müüdud kristlased ikkagi välja lunastada. Selletõttu, ei – temast ei võinud saada mitte kunagi korralik variser!

Üks peamistest ideedest, mis püsis alati püha Raymondi meeles oli  – “ordo” ehk kord. Aga see kord nõudis tema meelest selliseid korraldusi, mis tooks enesega kaasa rahu ja sisemist kooskõla. Püha Raymond teadis, et inimene, kes valjastab (ohjeldab) kaose, kes seab korda oma asjad, mõistuse ja usu valgusest juhindudes, too aitab kaasa ka korra armastamisele ja harmoonia elluviimisele teiste juures. Arvan, et ta pidi täitsa nakatama teisi sellise armastusega elukorra ja harmoonia vastu. Ja selle armastusega koos pidi ta hingede külge pookima igatsuse selle maailma järele, mis lähtub Jumala loovast Vaimust, maailma järele, mis oli inimestele kingitud ja usaldatud päris maailma loomise algust peale.

“Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala Vaim hõljus vete kohal. Ja Jumal ütles: „Saagu valgus!” Ja valgus sai.”

Teame, et see valgus on Looja suuremeelsuse atribuut, Tema heldekäelisuse märk, millega ta laseb maailmal olla ja soovibki ülirohkesti seda elu, mis on osalemine Tema jumalikus elus. Ja alles siis sama valgusega seab Jumal korda  maailma asjad ja korrad. See ongi nii ju iga valgusega. See annab näha, mõnikord täitsa avastada olemasolemise tõika. Sisekaemuse puhul aitab valgus kaasa mitte ainult olemasolu kui tõiga avastamisele, vaid isegi juba kui ime avastamisele.

Kordaseadmine peab siis olema tänulikkuse ja hoolitsemise märk kõige oleva eest. Kord sellisel juhul pole mitte kunagi ainult korra jaoks, mitte ainult sellepärast, et kord peab olema. Teame hästi, et kui korda seadmine, isegi tegutsemine korra armastusest,  ei ole seotud tänulikkuse, rõõmu, hoolitsemise ja lugupidamisega kõige oleva üle, siis see võiks väärastuda kuni selleni, et korda seadmise pärast tapetakse inimesi. Natsi-ideoloogia tegutses sedalaadi kordaseadmise lipu all. Muidugi see on trastiline näide. On olemas muidugi vähem trastilised näited. Igal juhul on tarvis osata korda armastada niimoodi, et see lähtuks armastavast hoiakust kõige oleva vastu. Teiste sõnadega tarvis on, et kiindumus korra vastu ei emantsipeeruks lugupidamisest oleva vastu.

Muidugi, see nõue käib eeskätt juristi kohta, et vaadata maailma avaralt ja lugupidamisega nagu Raymond seda nägi. Olgu see nüüdisaegne või kolmetistkümnenda sajandi jurist, kui tema kiindumuse juures seadusesse,  ei ole aluseks igatsus sellise maailma järele, mis oli Püha Vaimu korraldatud, siis selline jurist võib oma teadvuse ja oskustega pigem kahju kui kasu teha.

Püha Raymond oli oma aja väljapaistav jurist, väga pädev õppejõud ja menukas ning vilunud  seaduste koostaja. Aga see talle omistatud oskuse kvaliteet oli voorusliku loomuga. See tähendab, et tema jurisprudents, ehk õigussüsteem oli tema puhul suurel määral integreeritud kõigega, mis ta muidu tegi ja isegi läbinisti tema elu ja kogu isiksusega.

Palju on nüüd igal pool maailmas spetsialiste, erinevatel teaduste aladel, aga üsna vähe neid, kes oleksid samavõrd kompetentsed töötajad, teadlased, ärijuhid, sportlased – kui head, südamlikud Jumalale pühendanud inimesed ja ligimeste armastajad. Ja selline just pidi olema püha Raymond – polnud tema poolest ärplemist, polnud poosetamist, oli vaid soliidne põhjalik oma jõu- ja andekuskohane töö, Jumala kiituseks ja kiriku heaks.

Kas meie tahaksime ka niisugused inimesed olla, milline oli püha Raymond? Kui jah, siis millest alustada? Kas korra seadmisega oma kirjutuslaual, kapis, toas? Miks mitte? Võime siiski öelda, et on olemas olulisemad asjad, pakilisemad küsimused, millele pühenduda. Ei tasu vaeva aega raisata väiksete asjade peale. Ja siiski tasub vaeva näha oma ümbruse kordaseadmisega, sest muidu hakkab ka suurtes asjades paratamatult peegelduma korralagedus, mis on minu lähimas maailmas.

See on nii!

Nüüd tahan teid tutvustada sellega, mis puutub püha Raimondi töösse. Ta oli üks nendest, kes pööras tähelepanu moraalküsimusele – meie vastutusele teiste pattude eest. Teame küll, et kõigepealt kannab igaüks vastutust oma patu eest. Kuid on ka selline asi, mida nimetatakse vist kiusatusse viimiseks, meelitamiseks ja vihjamiseks.

Aga nüüd väike sissejuhatus teemasse, mis on eetiline vastutus majandusliku tegevuse alal. Püha Raymond tegeleb näiteks juhtumiga, kui keegi tahav relva müüa. Tema meelest otsusele müüa relv peab eelnema ostja kvaliteedi ehk omaduse tuvastamine – (niinimetatud qualitas personae) hindamine sellel määral, et võimalikult ette näha ja ära hinnata riski faktor, tõenäosus, kas ostja ei või relva vääralt kasutata. Kui see risk on ikkagi suur, siis tekkib kahtlus, kas moraalsest vaatenurgast on õige relva müüa. Arvatavasti juhul, kui ostja oli tundmatu, oli müümisega vaja viivitada nii kaua kuni tarvis, et ostjat proovile panna.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.