R E K O L L E K T S I O O N

Featured

Armsad,

19. novembril leidis aset ühepäevane rekollektsioon Siena Püha Katariina kloostris. Tunnen siiani sellel päeval Jumala poolt jagatud Armu küllust. Loodan, et see päev osutus sama armurikkaks ka teistele rekollektsioonis osalenutele. Jumal annab oma Armu hea meelega ja alati omal moel – saladuslikult ja sellisel viisil, nagu ta ise otsustab seda iga inimese heaks. Sellest on raske kokkuvõtet teha ja vist pole vajagi. See, mida on tarvis teha, on jätkata Jumala palge otsimist. Selles vaimus kutsun teid järgmisele ühepäevasele rekollektsioonile 17. detsembril.

adv

Rekollektsioon toimub järgmise kava järgi:

9:00 kõik saabuvad, uks pannakse kinni.
9:15 sõna sissejuhatuseks
9:30 hommikupalvus
9:45 hommikusöök vaikuses
10:15 esimene loeng „Mina olen Issand, sinu Jumal,…”
10:45 filmi vaatamine “Gunnar otsib Jumalat”
12:00 adoratsioon
12:30 püha missa
13:30 vaikus
14:30 lõunasöök
15:00 halastuse palvepärg
15:15 teine loeng “Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval!”
15:45 vaikus
16:00 adoratsioon
16:30 ülesanne
17:00 kolmas loeng: “Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata suhu võtta, …”
17:45 õhtusöök
18:00 roosipärg
19:00 vesper
19:30 tänulaulud
20:00 rekollektsiooni lõpp

Rekollektsiooni tarvis tehtavad väljaminekud saaks kaetud vaba annetuse viisil.
Palun teatada soovist osaleda 17. detsembri rekollektsioonil e-maili teel: eneilop@wp.pl

aquino-t

Kohtumiseni,

isa Artur

 

 

 

 

Jeesuse Pühim Süda

Pühendumine Jeesuse Kristuse Pühale Südamele
Mina,….,annan end meie Issanda Jeesuse Kristuse Pühale Südamele, annan kogu oma olemuse, oma tegemised, valud ja kannatused.
Pühendun Püha Südame austamisele, armastamisele ja ülistamisele. Tahan kõike teha Tema armastuse pärast, loobuda kõigest, mis Temale meelepärane ei ole.
Oo Püha Süda, Sina ainus, kellele ma annan oma armastuse, Sinu ma võtan valvama oma elu üle. Sina oled minu lunastuse pant, oled tugi kui ma nõrken või kahtlen, oled eksimuste lepitaja eluteel ning kindel varjupaik suremise tunnil.
Oo helduse Süda, ole mulle kaitsjaks Jumala, Sinu Isa ees, leevenda Tema õiglase viha lööke.
Oo armastuse Süda, ma loodan Sinu lõputu helduse ja headuse peale, kui minu enda nõrkus ja kurjus mulle hirmu teeb. Kogu minusse kõik, mis Sinule on meelepärane ja Sinu püha tahte vääriline. Tule nii sügavale minu südame sisse, et ma Sind enam iial ei unusta ega ole sinust lahus.
Jaga mulle oma armastava headuse armu, nii et minu nimi oleks kirjutatud Sinusse, sest ainult Sinu ülimas helduses on igatsetud õnn ja taevalik õndsus, elamine ja suremine armus. Amen.
tõlge: Eva Laidre