juuli, 15

esmaspäev, 20. juuli

Mt 12:38-42    Mõned kirjatundjad ja variserid ütlesid Jeesusele: «Õpetaja, me tahame sinult näha tunnustähte!» Aga tema ütles neile: «See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, ent talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht, sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus kolm päeva ja kolm ööd, nõnda peab ka Inimese Poeg olema maapõues kolm päeva ja kolm ööd. Niineve mehed tõusevad kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistavad selle sugupõlve süüdi, sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale, ja vaata, siin on rohkem kui Joona! Lõunamaa kuninganna tõuseb kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistab ta süüdi, sest tema tuli ilmamaa otsast kuulama Saalomoni tarkust, ja vaata, siin on rohkem kui Saalomon!

On üsna raske meil tunnustähte näha siis, kui me ise oleme see tnnnuustäht – täht, mis on mõeldud meile. Et seda tunnustähte näha, peame harjutama meie pilku suunama iseendile nii, et iseendid näha kui neid, keda Jumal näeb ja armastab, keda on päästnud, kellele tahab andeks anda.

reede, 17. juuli

Mt 12:1-8   Tolsamal ajal läks Jeesus hingamispäeval läbi viljapõldude. Tema jüngrid tundsid aga nälga ja hakkasid katkuma viljapäid ning sööma. Aga seda nähes ütlesid variserid talle: «Vaata, sinu jüngrid teevad, mida ei tohi teha hingamispäeval!» Tema aga ütles neile: «Kas te ei ole lugenud, mida tegi Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas? Kuidas ta läks Jumala kotta ja nad sõid ära ohvrileivad, mida ei tohtinud süüa ei tema ega ta mehed, vaid ainult preestrid üksi? Või kas te ei ole lugenud Seadusest, et preestrid rikuvad pühakojas hingamispäeva ja on siiski ilma süüta? Ent mina ütlen teile, siin on see, kes on suurem kui pühakoda! Kui te oleksite mõistnud, mida tähendab: Ma ei taha ohvrit, vaid halastust, siis te ei oleks mõistnud hukka süütuid, sest Inimese Poeg on hingamispäeva isand.»

„Ent mina ütlen teile, siin on see, kes on suurem kui pühakoda!”

See: siin on see, kes on suurem, siin on see, mis on suurem … on põhiline religioosnemeel. Keegi, kes astub, võib-olla juhuslikult, kirikusse, ja jääb sinna natuke, tunneb kohe, et siin on midagi suuremat, kui vaid kiriku hoone. Keegi, kes vaatas kiriku kui institutsiooni peale, hakkab nägema, et see on midagi rohkemat, kui vaid institutsioon. Teoloogia tudeng, algusest peale luges pühakirja literatuurina ja lahkas seda ainult oma mõistusega, aga siis ta sai aru, et see on midagi rohkemat, kui ainult inimeste tarkus ja traditsioon.

Otsigem seda, mis on rohkem, ja otsides seda, mis on rohkem leiame teda, kes on rohkem sellest, mis on meie ettekujutuse võime järgi.

neljapäev, 16. juuli

Mt 11:28-30   Nõnda ütles Jeesus: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!

Kuid tulge ometi! See ‘tulge’ on sama tähendusega kui evangeelne ‘kuulge’, ‘vaatke’.

Kui vaevatud ja koormatud inimene hakkab oma meeles kaalutlema, kas tasub vaevatuna ja koormatuna veel kuhugi minna, siis ta otsustab kindlasti lõpuks samasse paika jäämise heaks. Kui vaevatuna otustab Jeesuse ligimale tulla, siis maitseb ta hing lõpuks kosutuse õnnistatud maiku!

kolmapäev, 15. juuli

Mt 11:25-27   Sel ajal ütles Jeesus: «Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele! Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Kõik on mu Isa andnud mulle, ja keegi muu ei tunne Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid Poeg ja see, kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada.

Üks suurimatest inimese igatsustest ja kinnisideedest on võimalus kindlaks teada viisi, mille abil inimene võiks olla õnnelik. Seda kinnisideed nimetati kas filosoofiliseks kiviks, võtmeks saladuse ukse avamiseks, maagiliseks valemiks, mille abil võiks kõik seletada ja meelevalda, just õnne üle, käsutada. See tähendab, et inimene mitte niivõrd ei taha elada õnnelikku elu, kuivõrd sooviks õnnele käskida, et see teda teeniks. Just selletõttu inimeste hulgast, kust igaüks tahab olla õnnelik – nii palju õnnetuid inimesi on.

Seevastu ligipääs õnneliku elu saladusse on peidetud Jeesuses Kristuses, kes tunneb Isa, ja keda Isa tunnebki. Ainult et sellist saladuse võtit ei saa tööriistana, kivina, valemina kasutada. Ligipääs on usaduse kaudu; ilma usalduseta, kõik on viletsus ja arusaamatus.

teisipäev, 14. juuli

Mt 11:20-24   Sel ajal, hakkas Jeesus hurjutama neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt parandanud: «Häda sulle, Korasin ! Häda sulle, Betsaida ! Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on aset leidnud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas meelt parandanud. Ometi ma ütlen teile: Tüürosel ja Siidonil on kohtupäeval hõlpsam põli kui teil! Ja sina, Kapernaum, kas sa arvad, et sind ülendatakse taevani? Ei, sind tõugatakse alla põrgusse, sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod mis sinus, siis ta oleks püsinud tänini. Ometi ma ütlen teile: Soodomamaal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sinul!»

“Vägevad teod”- mõistus ei hooma kõike, mis on need teod praeguses ajas, aga arvata võib, et meid on suurtest ohtudest eemal hoitud. Kristus  kurvastab unustamise ja tuimuse pärast. Meie ajalikku elu seob igavikuga sisemine teelolek, nägema õppimine.

Reet

reede, 3. juuli

Mt 9:9-13  Ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest, Matteus nimi, tollihoone juures istuvat, ja ütles talle: «Järgne mulle!» Ja Matteus tõusis ning järgnes talle. Ja kui Jeesus istus lauas tema kodus, vaata, palju tölnereid ja muid patuseid tuli ning istus koos Jeesuse ja ta jüngritega. Ja seda nähes ütlesid variserid tema jüngritele: «Miks teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega?» Aga seda kuuldes vastas Jeesus: «Ei vaja arsti terved, vaid haiged. Aga minge ning õppige, mis see on: Ma ei taha ohvrit, vaid halastust! Jah, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid!»

Küsigem, miks variserid on nii väga selle vastu, et Jeesus sööb koos tölnerite ja patustega? Mis Jeesuse käitumises häirib neid nii väga? Milles võiks siin peituda oht variseride jaoks? Selle ohu nimi on – HALASTUS.

On inimesed, kes paastuvad, annavad armuandeid, loobuvad vajalikest hüvedest… kuid selles pole mitte teragi halastusest. Ja mitte ainult pole selles halastust, vaid halastus kui selline on vastuolus kõikide nende vagade tegudega. Halastus rebib mõttest ära seda, mida nad teevad, sest nad teevad kõik häid tegusid kui teenustasu Jumala õnnistuse eest.

Teiste sõnadega: nad on investeerinud nii palju selleks, et Jumala õnnistust pälvida, ja nüüd tuli Jeesus ja ütleb: seda pole vaja, piisab, et teie tunnistate, et vajate mu armu, et teie pole seda pälvinud, et usute mu Isa armastusesse, ja ma annan seda teile ja võttes vastu mu armu te võtate vastu mind – teie Jumalat.

Ei! seda variserid ei saanud taluda, ei saanud sellest aru saada, kõikepealt sellepärast, et ei tahtnud, sest siis asjatuteks oleksid muutunud kõik nende vagaduse jõupingutused.

neljapäev, 2. juuli

Mt 9:1-8   Sel ajal, Jeesus astus paati ja tuli teisele poole järve oma kodulinna. Ja vaata, tema juurde kanti üks halvatu, kes oli kanderaamil. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: «Ole julge, poeg, sinu patud on sulle andeks antud!» Ja vaata, mõned kirjatundjad mõtlesid endamisi: «See teotab Jumalat!» Jeesus, teades nende mõtteid, ütles neile: «Mispärast te mõtlete kurja oma südames? Sest kumb on kergem, kas öelda: «Sinu patud on andeks antud!» või öelda: «Tõuse püsti ja kõnni!»? Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte andeks anda maa peal,» – siis ta ütles halvatule – «tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju!» Ja too tõusis ning läks koju. Seda nähes hakkasid rahvahulgad kartma ja ülistasid Jumalat, kes annab inimestele sellise meelevalla.

«Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju!»

Mis on minu, sinu kanderaam? See on minu, sinu nõrkuse tunnistaja, alandaja, koorem, mida kanname kurbusega enamjaolt just sellepärast, et tunneme, et on see koorma asemel, millest Kristus ütles: „Mu ike on hea ja minu koorem on kerge!“

Võib-olla palvetame, mina ja sina, juba kaua, mitu aastaid: Jeesus, võta see koormus minust ära, leevenda vaev! Kuid võib-olla peaksime palvetama teistmoodi: Jumal, tulgu päev, mil ma võtan oma kanderaami ja lähen koju!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.