Rekollektsioon_paastuaeg_valetamine

Featured

Aeg ja teekond Kodasemale:

Ärasõit Tallinnast reedel, 27. märtsil, kell 18:00, võimalusel oma transpordiga. Saame vajadusel kasutada ka koguduse 7-kohalist bussi. Korraldame nn. sõidujagamist. Rekollektsioon lõppeb pühapäeval, 29. märtsi õhtul, kell 17:00 Püha Missaga.

Majutus Kodasemal maksab igaühele 10 EURi. Kaasa on vaja võtta isiklik voodipesu. Proua Liidia valmistab toidu, mille eest tuleb  igaühel tasuda 5 EURi. Bensiini- ja toidukulud (hommiku- ja õhtusöök) jagame omavahel.

Millest räägime:

VALE, VALETAMINE

  • Vale isa on meie esivanematelt ja läbi nende ka meilt röövinud ühenduse Jumalaga.
  • Vaatleme detailselt neid valesid, millega saatan kiusas kõrbes Kristust.
  • Millised on tänapäeval meie valede komistuskivid. Kuidas tunda TÕDE ja selles elada.

K U T S E Ü H E P Ä E V A S E L E R E K O L L E K C I O O N I L E

Featured

Rekollektsiooni kava:

9:00 – osalejad saabuvad ja uks suletakse kogu päevaks.

9:15 – sõna sissejuhatuseks

9:30 – hommikupalvus

10:00 – hommikusöök vaikuses

10:20 – 1 loeng: Hea (õndsa) vaikimise tõkked ja takistused.

11:15 – Roosipärg

11:45 – vaikimine

12:00 – Püha Missa

13:00 – vaikimine

13:15 – mõtisklus evangeeliumi üle

14:00 – lõunasöök

14:30 – Halastuse Palvepärg

15:00 – II loeng: Aabrahami, Iisaki ja Iiobi vaikimine.

16:00 – adoratsioon

16:45 – mõtete jagamine

18:00 – III loeng: Ristija Johannese, Neitsi Maarja ja Kristuse vaikimine.

19:00 – vesper

19:30 – õhtusöök

20:00 – rekollektsiooni lõpp

Rekollektsiooni tarvis tehtavad väljaminekud saavad kaetud vaba annetuse viisil.

Palun andke soovist 20. jaanuari rekollektsioonil osaleda teada e-maili teel: amodzelewski2@gmail.com

Kohtumiseni!

isa Artur

Kutse rekollektsioonile Kodasemal 15.-16. sept. 2017

Featured

Kutse rekollektsioonile Kodasemal 15.-16. sept. 2017

Mis on rist? ….Kannatused? Me plaanide nurjumine? Ristipoodud ülima armastuse märk? Paratamatus? Suur saladus, aga mille kohta? Kas me oskame vastata?

Kord Jeesus küsis oma jüngritelt: „Kelle ütlevad inimesed Inimese Poja olevat?”. Samamoodi tundub küsivat meilt Jumal: “Mille ütlevad inimesed minu risti olevat? … Teised inimesed … ja sina?”

14. septembril on Püha Risti ülendamise kirikupüha. Järgmine päev, 15. september – Püha Neitsi Maarja, Valude Ema mälestuspäev. Selle päeva õhtul tahame alustada rekollektsiooni Kristuse püha Ristile mõeldes. Rekollektsioon saab toimuma Kodasemal, alates reede õhtupoolikul ja lõpule jöudes järgmise päeva – laupäeva- õhtul.

Kodasemal on äsja püstitatud uus, viiemeetrine Rist, mida loodame rekollektsiooni ajal pühitseda. Ma usun, et see metsa taustal heledalt väljajoonistuv rist –  Kristuse Rist – saab olema võtmeks kannatava Kristuse suure armastuse saladusele.

Rekollektsioon toimub järgmise kava järgi:

15. september, reede

17:00              ärasõit Tallinnast.

18:30              saabumine Kodasemale

~ õhtusöök, adoratsioon, rekollektsiooni sissejuhatus.

16. september, laupäev

8:30                hommikupalvus

9:00                hommikusöök vaikuses

10:00              esimene loeng “Koos Jeesusega poodud kurjategijate ristid.” Lk 23, 32-33. 39-43.

11:00              roosipärg

11:45              mõtisklemine evangeeliumi üle

12:30              vaikus

13.00              lõunasöök

13:45              uus laul

14:30              adoratsioon

15:00              halastuse palvepärg 

15:30              teine loeng  „Rist kui mälu koormus.”

16:15              film

18.00              püha Missa

19.00              vesper  

19.30              õhtusöök

20.00              ärasõit

21:30              saabumine Talinna.

Rekollektsiooni tarvis tehtavad väljaminekud saavad kaetud vaba annetuse viisil.

Söidukulud edasi-tagasi on 10 EUR.

Palun andke soovist 15-16. septembri rekollektsioonil osaleda teada e-maili teel: eneilop@wp.pl

Kohtumiseni

Isa Artur

p ä e v a r e k o l l e k t s i o o n

Featured

Paastuaja ränduritele – kutse rekollektsioonile 8. aprillil

Paastuaja ränduritena oleme teekonnal meie Issanda, Jeesuse Kristuse Ülestõusmise pühapäeva poole. Sellel rännakul võtame osa Iisraeli rahva kõrbe-kogemusest. Selja taha on jäänud kuldvasika häbistav episood, mil üritasime valmistada endi jaoks jumalat, kes oleks meie soovitud viisil alati meiega! Eel on juba kumamas Jumala Au – Jeruusalemm, kuhu läheb Jeesus … ja meie … Tema järel.

Kas oleme tõepoolest jätnud kõik häbiväärse ja halva eneste seljataha ja ees on ootamas auhind Taevasesesse Rõõmu sisseastujale? Kas tõepoolest oleme lõplikult loobunud katsest kummardada kuldvasikat?

Mul on aimdus, et see ei ole päriselt nii! Kardan, et jätkame visalt enestele kuldvasika valmistamist eesmärgiga sundida Jumalat olema meiega seal, kus meie parajasti olla tahame … ja kaasa kõndima meiega sinna, kuhu ise kavatseme jõuda. Ainult,  et teeme seda rafineeritud viisil. Eks?

Nii või teisiti asume alati kurja ja hea vahel, kuldvasika ja Jumala Au vahel. Tahaksin sellest teiega natuke rohkem rääkida, vestelda ja eelkõige – koos palvetada, et Jumal saadaks meile Armu kurja salakavalusest jagusaamiseks. Et me oleksime valmis vastu võtma ristilöödud, surnud, maetud ja ülestõusnud Issandat – Jeesust Kristust – Immaanueli – Jumal on meiega.

Rekollektsioon toimub järgmise kava järgi:

9:00              kõik saabuvad ja uks pannakse kinni
9:05              sissejuhatav sõna
9:15              hommikupalvus
9:45              hommikusöök vaikuses
10:00            esimene loeng  “Kuldvasika sündroom jumalakartliku
inimese elus”
11:00            roosipärg
11:45            mõtisklemine evangeeliumi üle
12:30            vaikus
13.00            lõunasöök
13:30            uus laul
14:00            adoratsioon
15:00            halastuse palvepärg
15:15            teine loeng  „Jumala Au.”
16:15            film
18.00            missa
19.00            vesper
19.30            õhtusöök
19.45            tänulaulud
20:00            rekollektsiooni lõpetamine

Rekollektsiooni tarvis tehtavad väljaminekud saavad kaetud vaba annetuse viisil. Palun andke soovist 8. aprilli rekollektsioonil osaleda teada e-maili teel: eneilop@wp.pl

kohtumiseni

Isa Artur

 

R E K O L L E K T S I O O N

Featured

Armsad,

Uus aasta on käes – alles selle uue aasta esimene kuu! Milles seisneb see „uus“ ja kuidas annab see enesest teada? Kust saada elule rohkemat värskust ja jõudu? Kust leida elu jaoks uudsuse allikas? Me jätsime vana seljataha. Koos uude aastasse astumisega, edasi minemisega, ootab meid ees ju ikka vananemine! Kui Jumal poleks oma Armuga meile appi tulnud, jääksime selle küsimusega pärist lõksu! Tuleb meelde Pühima Neitsi Maarja innukus, millega ta ruttas mäestikku Eliisabetti juurde: „Mu hing ülistab Issandat, ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast…!“ Temas oli see värskus, innukus, rõõm. Kuidas teha nii, et ka meis oleks samasugust püha ja lihtsat südikust? … Seda saame ammutada otse Jumalast – usu, lootuse ja armastuse vooruste anumatega.

Kutsun teid seda lihtsuse, innukuse, südikuse Armu Jumala käest paluma ja selle Armu üle mõtisklema; usust, lootusest ja armastusest rääkima, ja saadud Armu eest tänama! Saagu see olema 28. jaanuaril. See on järgmise ühepäevase rekollektsiooni kuupäev Siena püha Katariina kloostris.

Rekollektsiooni toimub järgmise kava järgi:

9:00 kõik saabuvad, uks pannakse kinni.
9:05 sõna sissejuhatuseks
9:15 hommikupalvus
9:45 hommikusöök vaikuses
10:00 esimene loeng „Milles on usk?”
10:45 „Issand pani mu suhu uue laulu“. ~ ps 40,2 1. osa
11:45 ülesanne
12:30 roosipärg
13:00 lõunasöök
13:30 vaikus
14:00 „Issand pani mu suhu uue laulu“. 2 osa.
15:00 halastuse palvepärg
15:15 teine loeng “Milles on lootus?”
16:00 adoratsioon
16:45 mõtisklus evangeeliumi üle
18:00 püha missa
19:00 vesper
19:30 õhtusöök
19:45 tänulaulud
20:00 rekollektsiooni lõpp

Rekollektsiooni tarvis tehtavad väljaminekud saaks kaetud vaba annetuse viisil.

Palun andke soovist osaleda 28. jaanuari rekollektsioonil teada e-maili teel: eneilop@wp.pl

Kohtumiseni!

isa Artur